Asistencia técnica para a redacción da modificacion puntual núm. 2 de Plan Xeral de Ordenación

DATOS XERAIS

 

Denominación:

ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 2 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE BARRO

Nº  Expediente:

1/08

Natureza:

CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - SERVIZOS

Regulación armonizada:

NON

Procedemento de adxudicación:

NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE

Tramitación:

ORDINARIA

Fianza provisional:

NON SE ESIXE

 

 

ORZAMENTO

 

Orzamento sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Orzamento con IVE:

 

 

 

ANUNCIO DE CONTRATACIÓN

 

Tipo de anuncio:

Invitación a empresas

Data publicación no Perfil:

18-08-2008

Data publicación no BOP:

NON

Data límite presentación de proposicións:

14-07-2008

Lugar presentacións Proposicións:

Oficinas Xerais do Concello de Barro Santo Antoniño 8 – Perdecanai         36194 BARRO (Pontevedra)              Telf. 986 711002 – Fax 986 711001

Horario de presentación:

De 9:00 a 15:00 h. de lúns a vénres        De 9:00 a 14:00 h. os sábados

Correo electrónico:

Oficinas@barro.es

 

 

DOCUMENTOS

Prego de claúsulas administrativas particulares e prego de prescripcións técnicas particulares.

 

 

APERTURA PLICAS

 

Publicación da apertura de plicas no perfil.

 

Data:

8-08-2008

Hora:

13:30 H.

Lugar:

Casa do Concello de Barro               Santo Antoniño 8 – Perdecanai         36194 BARRO (Pontevedra)             

 

 

ADXUDICACIÓN PROVISIONAL

 

Publicación da adxudicación no perfil

18-08-2008

Data adxudicación provisional:

13-08-2008

Importe sin IVE:

4.310,35 €

Importe do IVE:

689,65 €

Importe adxudicación prov. IVE incl.:

5.000,00 €

Adxudicatario provisonal:

ARNAIZ CONSULTORES, SL

Clasificación do contratista:

NON

Órgano competente para adxudicación:

PLENO

Unidade que tramita:

SECRETARÍA

 

 

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

 

Data adxudicación definitiva:

 

Importe sin IVE:

 

Importe do IVE:

 

Importe adxudicación def. IVE incl.:

 

Adxudicatario definitivo:

 

Clasificación do contratista:

 

Órgano competente para adxudicación:

 

Unidade que tramita: