Asistencia técnica para a redacción da modificación puntual nº 2 de Plan Xeral de Ordenación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

07-11-2008

Data adxudicación definitiva:

09-09-2008

Importe sin IVE:

 4.310,35 €

Importe do IVE:

 689,65 €

Importe adxudicación def. IVE incl.:

5.000,00 €

Adxudicatario definitivo:

 Arnaiz Consultores, S.L.

Clasificación do contratista:

 Non

Órgano competente para adxudicación:

 Pleno do Concello de Barro

Unidade que tramita:

 Secretaría