Accesos a núcleos de poboación de Mane, Casás e Couso. Definitiva

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA

 

Publicación da adxudicación no perfil

07-11-2008 

Data adxudicación definitiva:

09-09-2008

Importe sin IVE:

46.769,98 € 

Importe do IVE:

7.483,20 € 

Importe adxudicación def. IVE incl.:

54.253,17 € 

Adxudicatario definitivo:

 Construcciones E.C. Casas, S.L.

Clasificación do contratista:

Non 

Órgano competente para adxudicación:

 Pleno do Concello de Barro

Unidade que tramita:

Secretaría