4 bolsas de formación de posgrao do Consello Superior de Deportes.

Prazo:30/06/2011
Requisitos:
Posuír a nacionalidade española ou a dun país membro da Unión Europea ou pertencer a un Estado signatario do Acordo sobre Espazo Económico Europeo. Ser residente en España no momento de incorporarse á bolsa e posuír plena capacidade de obrar.
Os candidatos das bolsas de formación de posgrao no Centro de Medicamento do Deporte deberán estar en posesión dunha das seguintes titulacións: Licenciatura ou Grao en Medicamento. Licenciatura en Medicamento e Cirurxía. Grao ou Diplomatura en Fisioterapia.
Os candidatos á bolsa de formación de posgrao no Servizo de Documentación deberá estar en posesión dalgunha das seguintes titulacións: Licenciatura en Documentación. Grao en Información e Documentación.
A data de finalización dos estudos solicitados, non poderá ser anterior ao curso académico 2007/2008. Tamén se poderán solicitar as bolsas destinadas ao Centro de Medicamento do Deporte se, actualmente, atópanse matriculados na especialidade de Medicamento da Educación Física e o Deporte ou a finalizaron con posterioridade ao curso académico 2007/2008.

Mais información na OMIX de Barro, no Consello Superior de Deportes ou no BOE: 10-06-2011