30 prazas da Escala de Científicos do CSIC.

Prazo:11/07/2011
Requisitos:
Estar en posesión ou en condicións de obter o título de Doutor. Os aspirantes con titulacións obtidas no estranxeiro deberán acreditar que están en posesión da correspondente validación ou da credencial que acredite, se é o caso, a homologación.

Mais información: na OMIX de Barro, na Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas
Rúa Serrano, 117 - 28006 Madrid ou no  BOE: 20-06-2011