25 bolsas para cursar estudos oficiais de doutoramento

A Obra Social A Caixa convoca un programa de bolsas para mozos investigadores que se propoñan alcanzar o grao de doutor en calquera universidade de España. 25 bolsas para cursar estudos oficiais de doutoramento que culminen coa lectura dunha tese doutoral nunha universidade española.

Prazo: presentación solicitudes ata 23/02/2015 ás 14:00 horas.

Requisitos:

-Os solicitantes deben ter a nacionalidade española.

-Cumprir os requisitos de acceso a un programa oficial de doutoramento de acordo coa normativa vixente, ou que prevexan cumprilos en setembro de 2015, a condición de que non estivesen matriculados anteriormente nos mesmos estudos de doutoramento.

- Con carácter xeral, os estudos aos que se refire o apartado anterior deberanse completar con posterioridade ao 31 de decembro de 2010.

- Acreditar coñecemento do idioma inglés cun dos seguintes certificados: Universidade de Cambridge: First Certificate in English, Certificate in Advanced English ou Certificate of Proficiency in English. IELTS (cualificación mínima: 5, na versión Academic ou ben Xeral Training). TOEFL (cualificación mínima: 61 en Internet Based). Nivel B2.2 ou superior da PAI online (proba de acreditación de inglés on-line), certificado expedido pola Escola d'Idiomes Moderns (EIM) da Universitat de Barcelona.

Empezar o programa de estudos de doutoramento no curso 2015-2016 e incorporarse ao seu destino entre setembro de 2015 e xaneiro de 2016.

- A convocatoria contempla todas as áreas do coñecemento.

- Os candidatos que reciban unha bolsa deberán facer estancias no estranxeiro por un tempo total mínimo de 6 meses durante os tres primeiros anos do doutoramento.  

Importe: Dotación total de 113.500 euros para catro anos de duración máxima.

Mais información: http://obrasocial.lacaixa.es/ambitos/becas/doctoradoenespana_é.html