Artigos

alfombra máxica a6

Teatro para nenos/as de 0a 3 anos

Sábado 14 de Maio ás 12h na Biblioteca de Barro.

Accesos a núcleos de poboación de Mane, Casás e Couso

DATOS XERAIS   Denominación ACCESO A NÚCLEOS DE POBOACIÓN DE MANE, CASÁS E COUSO Nº  Expediente: 24/08 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 46.769,98 € Importe do IVE: 7.483,20 € Orzamento con IVE: 54.253,17 €  ...

Accesos a núcleos de poboación de Mane, Casás e Couso. Definitiva

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA   Publicación da adxudicación no perfil 07-11-2008  Data adxudicación definitiva: 09-09-2008 Importe sin IVE: 46.769,98 €  Importe do IVE: 7.483,20 €  Importe adxudicación def. IVE incl.: 54.253,17 €  Adxudicatario definitivo:  Construcciones E.C. Casas, S.L. Clasificación do contratista: Non  Órgano competente para adxudicación:  Pleno do Concello de Barro Unidade que tramita: Secretaría

Muro de cierre y contención IES

Data publicación adxudicación definitiva: 16.03.09 Data de publicación: 05.03.09     DATOS XERAIS   Denominación MURO DE CIERRE Y CONTENCIÓN IES Nº  Expediente: 6/09 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 131.068,65 € Importe do IVE: 20.970,98 €...

Urbanización rúa do Pazo

Data de publicación da adxudicación definitiva: 16.03.09 Data de publicación: 05.03.09     DATOS XERAIS   Denominación URBANIZACIÓN RÚA DO PAZO Nº  Expediente: 3/09 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 81.940,05 € Importe do IVE: 13.110,41€...