Publicacións

Caldas de Reis

Caldas de Reis sitúase ó norte da provincia de Pontevedra, abríndose á dinámica ría de Arousa, nunha encrucillada de camiños cuio primordial expoñente é a Autopista A-9, principal eixe de comunicacións norte-sur de Galicia-Portugal. Caldas atópase entre as cidades de Pontevedra e Santiago, a 10 Km. do mar, sendo unha porta de entrada ó val do Salnés e ás Rías Baixas. A súa situación xeográfica e as súas excelentes comunicacións convértena nunha localización estratéxica para o desenvolvemento de actividades industriais, turísticas, comerciais e residenciais. É, á súa vez, capital da Comarca de Caldas, que agrupa ós municipios de Catoira, Cuntis, Moraña, Pontecesures, Portas e Valla, cunha poboación total de 35.514 habitantes. AEROPORTOS Santiago de Compostela, 40 minutos (981 547501) Vigo, 40 minutos (986 268200) ESTRADAS Ubicación nodal no corredor lonxitudinal Santiago-Pontevedra-Vigo e no transversal Vilagarcía-A Estrada-Lalín. Autopista do atlántico A-9, saída 110 Nacional - 550 Nac...