Normativa de aplicación e información de relevancia xurídica

Divulgación dos acordos, ordes do día, actas e resolucións xudiciais dos diferentes órganos de goberno.