Información sobre a organización e o patrimonio

Descrición dos órganos de goberno do concello e as súas funcións, así como o inventario do concello e a axenda local 21.