Publicacións

A O.M.I.C.

OMIC é a abreviatura pola cal se coñecen as Oficinas Municipais de Información ó Consumidor, é un servizo para axudar ós consumidores e usuarios a defendelos seus dereitos por medio da información previa, o asesoramento e a recepción de reclamacións en temas de consumo.A OMIC é un servizo municipal de atención directa e gratuita ó través do cal tódolos cidadáns poden solicitar información sobre os problemas que poidan afectarlles como consumidores.Os servizos que a OMIC ofrece son: Atención persoalizada de consultas.Análise e tramitación de denuncias, queixas e reclamacións.Mediación entre as partes para a resolución de determinadas cuestións.Campañas de información e orientación ós consumidores.Edición de material informativo como os "Avisos ós Consumidores".Documentación técnica.Arquivo lexislativo e normativo.Colaboración coa Xunta Arbitral de Consumo.Colaboración coas asociacións de consumidores.FinalidadeInformar e orientar ós consumidores sobre el exercicio dos seus der...