Publicacións

Actividades diversas - 2

Relixiosas: AGUDELO - San Cibrán - 3º domingo de Junio Monte da Chan - Casás - Agudelo - 36190 BARRO - San Martio - 11 de noviembre. Faxil - Agudelo - 36190 BARRO BARRO - As Virtudes - 2 de febrero Constenla - Barro - 36190 BARRO - Os Dolores - Domingo siguiente a Pascua Búa - Barro - 36190 BARRO - San Breixo (Romería) - 1º domingo de octubre Barro - Barro - 36190 BARRO CURRO - Santa María - 15 de agosto Fonte de Curro - Curro - 36692 BARRO PERDECANAI - San Sebastián - 20 de enero San Antoniño - Perdecanai - 36194 BARRO - Santa María - 15 de agosto Iglesia - Perdecanai - 36194 BARRO - Os Dolores - 2ª Quincena de septiembre Iglesia - Perdecanai - 36194 BARRO PORTELA - San Mauro - El domingo siguiente a Pascua. Cancela - Portela - 36692 BARRO - Os Dolores - Primer domingo de septiembre. Cancela - Portela - 36692 BARRO VALIÑAS - San Andrés -30 de septiembre Piñeiro - Valiñas - 36193 BARRO