Publicacións

Xestión e fomento do sistema de producción integrada na agricultura (viñedo)

.

CINE Ó AIRE LIBRE - 2

 DIA: SABADO DIA 25 LUGAR: NA FINCA DA CREGAAS 10:00 DA NOITECINE CAIXANOVA DE VERÁNConcello de Barro

CINE Ó AIRE LIBRE. - 3

DIA: SABADO DIA 18 LUGAR: NA FINCA DA CREGAAS 10:00 DA NOITECINE CAIXANOVA DE VERÁNConcello de Barro

Educación vial

.

Entrega de premios na Festa do Viño de 2007