Publicacións

asesoramento revision catastral

Asesoramente sobre a revisión catastral no municipio de Barro

Algúns veciños/as están a recibir notificacións da Xerencia de Catastro en relación coa nova revisión catastal aprobada polo Ministerio de Facenda.            Dado que nas notificacións de alta é difícil interpretar a que construccións se refiren, dende o Concello  pediuselle un equipo técnico ao ORAL que estará a disposición de todas as persoas afectadas tanto para aclarar as notificacións como para axudar a realizar alegación se fose necesario.            Os Técnicos estarán no Salón de Plenos do Concello os días 31 de agosto, 3, 4, 5, 6 e 7 de setembro en horario de 9:00 a 15:00 horas.

2018 reunions inf camiños parc curro portela

REUNIÓNS INFORMATIVAS SOBRE O PROXECTO DE CAMIÑOS DA PARCELARIA CURRO - PORTELA

AVISO REUNIÓNS INFORMATIVAS EN RELACIÓN COA EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DE CAMIÑOS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA DE CURRO – PORTELA (CONCELLO DE BARRO).               Pola presente ponse en coñecemento  de tódalas persoas interesadas que o pasado 10 de agosto de 2018 tivo entrada no Rexistro do Concello de Barro o PROXECTO DE CAMIÑOS DA ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA CURRO – PORTELA. O proxecto está a exposición pública para a presentación de alegacións ata o 13 de setembro de 2018.             Para todos aqueles que o desexen poderán asistir as seguintes reunións informativas que se desenvolverán nas seguintes datas e para as parroquias que se indican na BIBLIOTECA PÚBLICA DE BARRO:   &...

anuncio exp publ prox camiños parc curro portela

AVISO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DO PROXECTO DE CAMIÑOS DA PARCELARIA CURRO - PORTELA

Anuncio polo que se expón ao público o Proxecto de Camiños da zona de Concentración  parcelaria de CURRO - PORTELA. Período de alegacións: COMEZO: 14 de agosto de 2018. REMATE: 13 de setembro de 2018.

horario parcelaria curro portela

AVISO ZONA DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA CURRO-PORTELA

ENQUISA DE BASES DE REESTRUTURACIÓN PARCELARIA Ponse en coñecemento de tódolos interesados/as que nos días e horas que se indican estarán presentes os técnicos participantes na elaboración da enquisa de bases para informar e aclarar as dúbidas que puidesen existir. Lugar: CENTRO CÍVICO DE BARRO (San Antoniño - Perdecanai - 36194 BARRO).

aviso parcelaria

charla informativa sobre a parcelaria de curro e portela

Charla informativa da parcelaria de Curro-Portela e entrega de boletíns coa relación de parcelas declaradas por cada titular, o mércores dia 20 na Biblioteca Pública. A partir das 10:00h da mañán.