Publicacións

bando axudas basicas emerxencia social 2020

AXUDAS BASICAS DE EMERXENCIA SOCIAL 2020

AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL EXERCICIO 2020 A Deputación Provincial de Pontevedra publicou no BOPPO do 2 de marzo de 2020, a aprobación das Bases da convocatoroia de Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2020   TIPOLOXÍA DE AXUDAS: 1) Alimentación: alimentos perecedeiros, para bebés ou persoas con dietas especiais  prescritas por un facultativo (celíacos, diabéticos, etc.). 2) Uso da vivenda: axudas para o pago de débedas de alugueiro que impidan o desafiuzamento, axudas para o pago de hipoteca, con carácter excepcional, axudas para acondicionamento. 3) Pagamento de recibos: Evitar a perda de subministracións básicas da vivenda (recibo de electricidade, gas ou auga). 4) Pagamento de produtos e servizos de hixiene e limpeza. 5) Pagamento de produtos farmaceúticos. 6) Adquisición de electrodomésticos básicos. 7) Paga...

bando axudas emerxencia estado de alarma

AXUDAS PARA SERVIZOS BÁSICOS DE EMERXENCIA, estado de ALARMA

Diante da situación  social que estamos a vivir pola declaración do estado de ALARMA, o concello habilitou unha liña de axudas co obxectivo de atender as demandas de necesidade urxente das persoas que peor o están pasar.         Estas axudas están financiadas pola Deputación de Pontevedra, para a prestación de servizos básicos de emerxencia, e o Concello de Barro habilitará unha partida de fondos propios en caso de que a situación se prolongue e non foran suficientes os fondos achegados polo Organismo Provincial.         As axudas irán destinadas a compra de productos de primeira necesidade.         Poderán ser beneficiarias as persoas maiores de idade empadroadas no Concello de Barro, que xestionen a súa demanda a través dos servizos sociais  municipais  e que c...

20200315 bando alerta coronavirus

BANDO ESTADO DE ALERTA CORONAVIRUS

BANDO O Concello de Barro a vista do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, procedemos a          ADOPTAR AS SEGUINTES MEDIDAS como complemento ao Bando do 13 de marzo de 2020:   - A atención ao público nas dependencias municipais queda SUSPENDIDA (non se atenderá presencialmente), so se atenderá naqueles casos de extrema urxencia e necesidade, casos que serán valorados previamente trala solicitude de cita chamando aos teléfonos 986 711 002 ou 986 711 629, ou a través do enderezo electrónico oficinas@barro.gal, posto que OS PRAZOS PARA TODOS OS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS FORON PARALIZADOS. Os trámites electrónicos co Concello poderánse realizar a través da sede electrónica barro.sedelectronica.gal.  ...

bando medidas coronavirus

MEDIDAS CONTRA O CORONAVIRUS CONCELLO DE BARRO

BANDO O Concello de Barro vendo a evolución dos casos de contaxio por coronavirus (COVID-19), e atendendo as recomendacións das autoridades sanitarias, procedemos a            ADOPTAR AS SEGUINTES MEDIDAS:    A atención ao público en todas as dependencias municipais limitarase só a casos imprescindibles, e se pode ser chamando con anterioridade, evitando así a necesidade da presenza física da veciñanza.   - As consultas co Concello realizaranse chamando aos teléfonos 986 711 002 ou 986 711 629, ou a través do enderezo electrónico oficinas@barro.gal. Os trámites efectuaranse a través da sede electrónica do Concello barro.sedelectronica.gal.   A partir do 13 de marzo, e durante quince días, suspéndense todas as actividades culturais e deportivas, así como o uso das instalaci&oacut...

programa depotermal 2020

PROGRAMA DEPOTERMAL 2020

PROGRAMA DEPOTERMAL 2020   A Excma. Deputación de Pontevedra en colaboración co Concello de Barro organiza un Programa orientado a mellora-la calidade de vida e envellecemento activo, así como fomentar as relacións sociais, “Plan Depotermal” 2020 poñendo en marcha dous programas termais:   Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco días consecutivos   ESTABLECEMENTO Prezo por persoa logo de descontada a subvención da Deputación de Pontevedra (54€) e a do Concello (10€) Prezo por persoa para prazas reserva de servizossociais logo de descontada a subvención da Deputación de Pontevedra (100€) BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS 59,00€ 0,00€ HOTEL SPA GALATEA 4* SANXENXO 26,00&e...