Publicacións

Oficinas de Medio Ambiente

986 857 060   Pontevedra 986 810 210   Vigo 986 303 031   Cangas 986 880 300   Marin 986 331 402   Mos 986 383 979   Nigran 986 337 624   O Porriño 986 874 020   Poio 986 641 058   Ponteareas 986 721 074   Sanxenxo 986 500 924   Vilagarcia de Arousa

Medio Ambiente - 2

901 525 525   Información Ambiental 986 851 520   Servizo de Defensa Contra Incendios Forestais986 805 436   Servizos de Medio Ambiente Natural

Delegación Provincial Instituto Nacional de Estatística - Pontevedra

986 868 500   Centralita 986 868 520   Información 986 868 510   Oficina Censo Electoral 986 844 453   Fax

Oficinas de Emprego

986 844 862   Pontevedra - Vigo 986 293 593   Rua Baiona (Coia) 986 221 280   Rua Castillo 986 293 450   Rua Lopez Mora 986 374 111   Rua Sanjurjo (Badia) 986 279 112   Rua Urzaiz (Calvario) 986 651 412   A Cañiza 986 570 930   A Estrada 986 356 113   Baiona 986 540 018   Caldas de Reis 986 542 850   Cambados 986 303 961   Cangas 986 780 321   Lalin 986 335 000   O Porriño 986 661 008   Ponteareas 986 402 702   Redondela 986 600 316   Tui 986 512 244   Vilagarcia de Arousa

Instituto Social da Mariña

986 857 602   Pontevedra 986 430 644   Vigo 986 304 126   Cangas 986 882 402   Marin 986 310 067   Moaña 986 400 300   Redondela 986 720 285   Sanxenxo 986 507 723   Vilagarcia de Arousa