Publicacións

Instituto Nacional de Emprego

902 399 999   Información Xeral 915 859 888   Servizos Centrales do Inem 986 221 280   Dirección Provincial de Pontevedra

Boletíns

913 841 624  Boletin Oficial Do Estado (Boe)

Para Persoas Xordas que se Comunican por Teléfono de Testo ou por FAX

IMSERSO 915 771 230   Dts 901 568 866   Videotex 901 515 011   Fax 901 558 855   Intermediacion Ointe 900 211 112   Dts de Urxencias CNSE-CONFEDERACIÓN NACIONAL DE XORDOS DE ESPAÑA915 765 149   Teleéono 913 565 832   Dts 915 765 746   Fax FIAPAS-FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIÓN DE PAIS E AMIGOS DOS XORDOS913 565 832   Teléfono 901 511 010   Dts 913 554 336   Fax

ONCE

981 206 900   Delegacion Territorial 986 227 208   Direccion Administrativa de Vigo

Persoas Discapcitadas

986 865 538   Asociación Pontevedresa Para a Síndrome de Down