Publicacións

Contrato de aluguer de muiños destinados a bar e almacen en Barosa

O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS PARA TOMAR PARTE NA LICITACIÓN REMATA O 12 DE ABRIL DE 2011

Contratación de Xestión de servizos

Descripción da Xestión do servizo: Nº  Expediente: Tipo de contrato: Tipo de procedemento: Tramitación: Regulación armonizada: Clasificación do contratista: Presuposto con IVA: Presuposto sin IVA: Importe do IVA: Data publicación no Perfil: Unidade que tramita: Fianza provisional: Data límite presentación de ofertas: Data publicación no BOP: Estado de tramitación: Adxudicatario provisonal: Adxudicatario definitivo: