Publicacións

CONTRATO DE ALUGUER DE MUIÑO DE VALERIO E EDIFICACIÓNS ANEXAS

DATOS XERAIS   Denominación CONTRATO DE ALUGUER DE MUIÑO DE VALERIO E EDIFICACIÓNS ANEXAS DESTINADOS Á ACTIVIDADE DE RESTAURACIÓN NA RÍA DE BAROSA. Nº  Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON VARIOS CRITERIOS DE ADXUDICACIÓN Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 250,00 €. Fianza definitiva 2.000,00 €.     ORZAMENTO   Orzamento : Mínimo 250,00 € mensuais ou 3.000,00 eur...

CONTRATACIÓN SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS   Denominación CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR DO CONCELLO DE BARRO Nº  Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: Non se esixe. Fianza definitiva  5 % do orzamento base de licitación do contrato     ORZAMENTO   Orzamento : O prezo do contrato ven determinado polo prezo máximo de horas de prestación de cada tipo de servizo, establecéndose...

LICITACIÓN PAQUETE DE SEGUROS DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS   Denominación LICITACIÓN  PÓLIZAS DE SEGURO DO CONCELLO DE BARRO Nº  Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 2% do prezo de licitación (466,00 €) Fianza definitiva  5 % do  importe de adxudicación correspondente os dous anos da duración do Contrato     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 23.300,00 €/mes Impor...

Asistencia técnica para a redacción da modificación puntual nº 2 de Plan Xeral de Ordenación

ADXUDICACIÓN DEFINITIVA   Publicación da adxudicación no perfil 07-11-2008 Data adxudicación definitiva: 09-09-2008 Importe sin IVE:  4.310,35 € Importe do IVE:  689,65 € Importe adxudicación def. IVE incl.: 5.000,00 € Adxudicatario definitivo:  Arnaiz Consultores, S.L. Clasificación do contratista:  Non Órgano competente para adxudicación:  Pleno do Concello de Barro Unidade que tramita:  Secretaría

Asistencia técnica para a redacción da modificacion puntual núm. 2 de Plan Xeral de Ordenación

DATOS XERAIS   Denominación: ASISTENCIA TÉCNICA PARA A REDACCIÓN DA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 2 DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE BARRO Nº  Expediente: 1/08 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - SERVIZOS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE:   Importe do IVE:   Orzamento con IVE:...