Publicacións

Suministro e instalación de un paso de peatones regulado por semáforo

.

Saneamiento y otros servicios en Valiñas

.

Obra saneamiento y otros servicios en Mane-Rebón

.

Adecuación de espacio social y deportivo en San Antoniño

Data de publicación da adxudicación definitiva: 06.04.10

Urbanización rúa San Antoniño

 Data de Publicación: 05/03/09   DATOS XERAIS   Denominación URBANIZACIÓN RÚA SAN ANTONIÑO Nº  Expediente: 2/09 Natureza: CONTRATO ADMINISTRATIVO TÍPICO - OBRAS Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: NEGOCIADO SEN PUBLICIDADE Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: NON SE ESIXE     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 81.889.86 € Importe do IVE: 13.102,38 € Orzamento con IVE: 94.992,24 €...