Publicacións

foto acc cangrallo e valinhas

MELLORA DE ACCESOS EN CANGRALLO E VALIÑAS

DATOS XERAIS   Denominación MELLORA DE ACCESOS EN CANGRALLO E VALIÑAS Nº  Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO) Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 1.332,51 € Fianza definitiva:    5% do prezo de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.   ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 44.417,00 €...

PISTA POLIDEPORTIVA SAN ANTONIÑO

DATOS XERAIS   Denominación PISTA POLIDEPORTIVA EN SAN ANATONIÑO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 619,83 € Fianza definitiva 5 % do  importe de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE:...

SANEAMENTO EN FONTE DE CURRO

DATOS XERAIS   Denominación SANEAMENTO EN FONTE DE CURRO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 798,58 € Fianza definitiva 5 % do  importe de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 26.619,63 &eur...

SANEAMENTO EN PIÑEIRO

DATOS XERAIS   Denominación SANEAMENTO EN PIÑEIRO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 508,44 € Fianza definitiva 5 % do importe de adxudicación. Fianza complementaria do 5% en caso de adxudicación en situación de baixa temeraria.  ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 16.948,24 € Importe do IVE:...

TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO

DATOS XERAIS   Denominación TERMINACIÓN EDIFICIO MULTIUSOS DO CONCELLO DE BARRO Nº Expediente:   Natureza: POXA Regulación armonizada: NON Procedemento de adxudicación: PROCEDEMENTO ABERTO CON ÚNICO CRITERIO DE VALORACIÓN (ECONÓMICO). Tramitación: ORDINARIA Fianza provisional: 4.086,60 € Fianza definitiva 5 % do importe de adxudicación     ORZAMENTO   Orzamento sin IVE: 162.101,80 € Importe do IVE: 34.041,38 €...