Subseccións

Publicacións

AGRICULTURA

A agricultura é o proceso de producir alimento ou outros produtos mediante o cultivo de certas prantas e a crianza de animais domésticos.A agricultura ten unha gran importancia estratéxica como base fundamental para a autosuficiencia e como base da riqueza das nacións.A agricultura é o proceso de captación de luz solar mediante seres vivos, quen procesan esta fonte de enerxía.HistoriaA orixe da agricultura atópase no Neolítico cando a economía das sociedades humanas evolucionaron dende a recolección e a caza á agricultura e a gandería. As primeiras prantas cultivadas foron o millo e a cebada. As súas orixes pérdense na prehistoria, pero ó asemellar remóntanse a tres culturas que de forma independente practicábana: en Mesopotamia, en América Central (polas culturas precolombinas) e probablemente ó este de Asa polos chineses. Prodúcese unha transición máis ou menos gradual dende a economía de caza-recolección á agricultura. Unha das razóns da introdución  da agricultura puido s...