Onde acudir en caso de Malos Tratos

* Teléfono Único de Emerxencias 112.
* Teléfono de Información para a Muller 900 191 010 (Gratis-24 horas).
*  Servicio de Atención á Muller (SAM) da Policía (en todas as Xefacturas de Policía): Teléfono da Policía Nacional 091; Policía Municipal: 092
* Garda Civil 062.