Axudas individuais ás persoas con discapcidade

Para servizos de promoción da autonomía e complementarios de asistencia persoal.