Publicacións

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER

A Consexería de Familia, Xuventude, Deporte e Voluntariado, coa finalidade de procurar unha atención específica e personalizada durante 24 horas ininterrumpidas, crea o CENTRO DE EMERXENCIA 24 HORAS dirixido a mulleres vítimas de:     * Malos tratos.      * Agresións sexuais.      * Acoso sexual. RECURSOS     * Servizo de atención directa e personalizada.      * Servizo de atención telefónica de balda a través do teléfono da muller 900 400 273 O centro de atención á muller 24 horas é un servizo de protección a mulleres que precisan algún tipo de atención específica como consecuencia dunha situación de conflito.Calquera muller en situación de necesidade e desamparo recibirá deste servizo acollida e escoita inmediatas así como asesoramento xurídico adecuado (independentemente de que presente denuncia) e, de se-lo ca...