Publicacións

CASAS DE ACOLLIDA

A CORUÑA(Mulleres en situación de emerxencia ou que sufran malos tratos) Telf.: 981 - 18.42.00 A CORUÑAFERROL(Mulleres sen fillos) Telf.: 981 - 35.52.88LUGO(Nais xestantes e nais solteiras) Telf.: 982 - 22.53.70 LUGOPONTEVEDRA(Nais xestantes e nais solteiras) Tfno.: 986 - 37.64.27 Vigo (PONTEVEDRA)