Actualidade

Mostrar todos

AXUDAS BASICAS DE EMERXENCIA SOCIAL 2020

AXUDAS BÁSICAS DE EMERXENCIA SOCIAL EXERCICIO 2020 A Deputación Provincial de Pontevedra publicou no BOPPO do 2 de marzo de 2020, a aprobación das Bases da convocatoroia de Axudas Básicas de Emerxencia para o exercicio 2020   TIPOLOXÍA DE AXUDAS: 1) Alimentación: alimentos perecedeiros, para bebés ou persoas con dietas especiais  prescritas por un facultativo (celíacos, diabéticos, etc.). 2) Uso da vivenda: axudas para o pago de débedas de alugueiro que impidan o desafiuzamento, axudas para o pago de hipoteca, con carácter excepcional, axudas para acondicionamento. 3) Pagamento de recibos: Evitar a perda de subministracións básicas da vivenda (recibo de electricidade, gas ou auga). 4) Pagamento de produtos e servizos de hixiene e limpeza. 5) Pagamento de produtos farmaceúticos. 6) Adquisición de electrodomésticos básicos. 7) Paga...

AXUDAS PARA SERVIZOS BÁSICOS DE EMERXENCIA, estado de ALARMA

Diante da situación  social que estamos a vivir pola declaración do estado de ALARMA, o concello habilitou unha liña de axudas co obxectivo de atender as demandas de necesidade urxente das persoas que peor o están pasar.         Estas axudas están financiadas pola Deputación de Pontevedra, para a prestación de servizos básicos de emerxencia, e o Concello de Barro habilitará unha partida de fondos propios en caso de que a situación se prolongue e non foran suficientes os fondos achegados polo Organismo Provincial.         As axudas irán destinadas a compra de productos de primeira necesidade.         Poderán ser beneficiarias as persoas maiores de idade empadroadas no Concello de Barro, que xestionen a súa demanda a través dos servizos sociais  municipais  e que c...

BANDO ESTADO DE ALERTA CORONAVIRUS

BANDO O Concello de Barro a vista do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de ALARMA para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, procedemos a          ADOPTAR AS SEGUINTES MEDIDAS como complemento ao Bando do 13 de marzo de 2020:   - A atención ao público nas dependencias municipais queda SUSPENDIDA (non se atenderá presencialmente), so se atenderá naqueles casos de extrema urxencia e necesidade, casos que serán valorados previamente trala solicitude de cita chamando aos teléfonos 986 711 002 ou 986 711 629, ou a través do enderezo electrónico oficinas@barro.gal, posto que OS PRAZOS PARA TODOS OS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS FORON PARALIZADOS. Os trámites electrónicos co Concello poderánse realizar a través da sede electrónica barro.sedelectronica.gal.  ...

MEDIDAS CONTRA O CORONAVIRUS CONCELLO DE BARRO

BANDO O Concello de Barro vendo a evolución dos casos de contaxio por coronavirus (COVID-19), e atendendo as recomendacións das autoridades sanitarias, procedemos a            ADOPTAR AS SEGUINTES MEDIDAS:    A atención ao público en todas as dependencias municipais limitarase só a casos imprescindibles, e se pode ser chamando con anterioridade, evitando así a necesidade da presenza física da veciñanza.   - As consultas co Concello realizaranse chamando aos teléfonos 986 711 002 ou 986 711 629, ou a través do enderezo electrónico oficinas@barro.gal. Os trámites efectuaranse a través da sede electrónica do Concello barro.sedelectronica.gal.   A partir do 13 de marzo, e durante quince días, suspéndense todas as actividades culturais e deportivas, así como o uso das instalaci&oacut...

PROGRAMA DEPOTERMAL 2020

PROGRAMA DEPOTERMAL 2020   A Excma. Deputación de Pontevedra en colaboración co Concello de Barro organiza un Programa orientado a mellora-la calidade de vida e envellecemento activo, así como fomentar as relacións sociais, “Plan Depotermal” 2020 poñendo en marcha dous programas termais:   Programa de asistencia diaria a balnearios durante cinco días consecutivos   ESTABLECEMENTO Prezo por persoa logo de descontada a subvención da Deputación de Pontevedra (54€) e a do Concello (10€) Prezo por persoa para prazas reserva de servizossociais logo de descontada a subvención da Deputación de Pontevedra (100€) BALNEARIO TERMAS DE CUNTIS 59,00€ 0,00€ HOTEL SPA GALATEA 4* SANXENXO 26,00&e...

Destacado

O tempo en Barro

Hoxe Luns

Mañá
Tarde
Noite

Min:13º
Max:30º
Martes
16º/32º
Mércores
18º/34º